Jornades sobre biodiversitat i conservació biològica.

Jornades sobre biodiversitat i conservació biològica.

Vilà M, Rodà F, Ros J (eds) (2003) Jornades sobre biodiversitat i conservació biològica. Institut d'Estudis Catalans, Sèrie jornades científiques 10, Barcelona, 412 pp. ISBN 84-7283-685-1.

Tipus: 
Books
Any de publicació: 
2 003