Embornals. In: Segon Informe sobre canvi climàtic a Catalunya (Ed.Llebot Josep Enric).

Embornals. In: Segon Informe sobre canvi climàtic a Catalunya (Ed.Llebot Josep Enric).

Gracia C, Sabaté S, Vayreda J, Sebastià T, Savé R, Alonso M, Vidal M (2011) Embornals. In: Segon Informe sobre canvi climàtic a Catalunya (Ed.Llebot Josep Enric). Institud d’Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. 1152 pp.

Tipus: 
Book chapters
Any de publicació: 
2 011