Els boscos i l’evapotranspiració. Capítol 9 a l’informe FNCA-ACA: Aigua i Canvi Climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya (Coordinadors Narcís Prat i Andreu Manzano).

Els boscos i l’evapotranspiració. Capítol 9 a l’informe FNCA-ACA: Aigua i Canvi Climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya (Coordinadors Narcís Prat i Andreu Manzano).

Sabaté S (2009) Els boscos i l’evapotranspiració. Capítol 9 a l’informe FNCA-ACA: Aigua i Canvi Climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya (Coordinadors Narcís Prat i Andreu Manzano). Fundació Nova Cultura de l’Aigua ­. Agència Catalana de l’Aigua. pp 83-93.

Tipus: 
Book chapters
Any de publicació: 
2 009