El silvopastoralisme en la gestió del bosc mediterrani.

El silvopastoralisme en la gestió del bosc mediterrani.

Espelta JM, Trias A (1997) El silvopastoralisme en la gestió del bosc mediterrani. Silvicultura 17:8.

Tipus: 
Other publications
Any de publicació: 
1 997