El paisatge de la Catalunya Central després dels grans incendis: alternatives de restauració i usos.

El paisatge de la Catalunya Central després dels grans incendis: alternatives de restauració i usos.

Espelta JM (2001) El paisatge de la Catalunya Central després dels grans incendis: alternatives de restauració i usos. Notícies de la ICHN 35:4-5.

Tipus: 
Other publications
Any de publicació: 
2 001