El bosc: espècies dominants, existències, estructura i altres característiques.

El bosc: espècies dominants, existències, estructura i altres característiques.

Ibàñez JJ (2004) El bosc: espècies dominants, existències, estructura i altres característiques. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 55-93.

Tipus: 
SCI publications
Any de publicació: 
2 004