Ecologia del paisatge: perspectives per a la conservació.

Ecologia del paisatge: perspectives per a la conservació.

Rodà F, Pino J (1999) Ecologia del paisatge: perspectives per a la conservació. In Parcs naturals, més enllà dels límits. Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 34-47.

Tipus: 
Other publications
Any de publicació: 
1 999