Dinàmica forestal.

Dinàmica forestal.

Espelta JM (2004) Dinàmica forestal. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 115-122.

Tipus: 
Book chapters
Any de publicació: 
2 004