Diagnosi de l’estat de conservació de la biodiversitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Diagnosi de l’estat de conservació de la biodiversitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Pino J, Basnou C (2012) Diagnosi de l’estat de conservació de la biodiversitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Informe inèdit. Barcelona Regional. Agencia Desenvolupament Urbà.

Tipus: 
Other publications
Any de publicació: 
2 012