Canvis recents en els fluxos d’aigua i carboni a les pinedes de pi roig del bosc de Poblet: implicacions en un escenari de canvi climàtic.

Canvis recents en els fluxos d’aigua i carboni a les pinedes de pi roig del bosc de Poblet: implicacions en un escenari de canvi climàtic.

Poyatos R, Martínez-Vilalta J, Poyatos R, Martínez-Vilalta J, Curiel J, Barba J, ,Aguadé D, Mencuccini M,Lloret F (2010) Canvis recents en els fluxos d’aigua i carboni a les pinedes de pi roig del bosc de Poblet: implicacions en un escenari de canvi climàtic. III Jornades sobre el bosc de Poblet i les muntanyes de Prades (en prensa).

Tipus: 
SCI publications
Any de publicació: 
2 010