Canvis en la superfície i el grau de fragmentació del bosc a la plana del Vallès entre els anys 1993 i 2000.

Canvis en la superfície i el grau de fragmentació del bosc a la plana del Vallès entre els anys 1993 i 2000.

Pino J, Rodà F, Basnou C, Guirado M (2008) Canvis en la superfície i el grau de fragmentació del bosc a la plana del Vallès entre els anys 1993 i 2000. Documents d’Anàlisi Geogràfica 51: 59-77.

Tipus: 
Non SCI publications
Any de publicació: 
2 008