Canvi Climàtic i Gestió Forestal: el moment de passar de la teoria a la pràctica.

Canvi Climàtic i Gestió Forestal: el moment de passar de la teoria a la pràctica.

Bages T, Sabaté S (2011) Canvi Climàtic i Gestió Forestal: el moment de passar de la teoria a la pràctica. Silvicultura 63:10-13.

Tipus: 
Other publications
Any de publicació: 
2 011