Aprofitament de fangs de depuradora en la restauració de pedreres. In: A. Freixes (editor). Volum de ponències de les III Jornades Tècniques de Gestió de Sistemes de Sanejament d’Aigües Residuals: tractament i valorització de fangs.

Aprofitament de fangs de depuradora en la restauració de pedreres. In: A. Freixes (editor). Volum de ponències de les III Jornades Tècniques de Gestió de Sistemes de Sanejament d’Aigües Residuals: tractament i valorització de fangs.

Alcañiz JM, Carabassa V, Ortiz O (2008) Aprofitament de fangs de depuradora en la restauració de pedreres. In: A. Freixes (editor). Volum de ponències de les III Jornades Tècniques de Gestió de Sistemes de Sanejament d’Aigües Residuals: tractament i valorització de fangs. Agència Catalana de l’Aigua, 664 p. pp: 315 – 326 B-39458-2008.

Tipus: 
Other publications
Any de publicació: 
2 008