Aportacions de l’Índex de Connectivitat Ecològica a la planificació territorial i l’avaluació ambiental estratègica, en el context de les recerques i les polítiques de connectivitat ecològica a Catalunya.

Aportacions de l’Índex de Connectivitat Ecològica a la planificació territorial i l’avaluació ambiental estratègica, en el context de les recerques i les polítiques de connectivitat ecològica a Catalunya.

Mallarach JM, Marull J, Pino J (2008) Aportacions de l’Índex de Connectivitat Ecològica a la planificació territorial i l’avaluació ambiental estratègica, en el context de les recerques i les polítiques de connectivitat ecològica a Catalunya. Documents d’Anàlisi Geogràfica 51: 113-128.

Tipus: 
Non SCI publications
Any de publicació: 
2 008