2013 - Els ecosistemes metropolitans davant del canvi global

Dimarts, 12 de novembre de 2013. Sala Prat de la Riba, Institut d'Estudis Catalans. C/ del Carme, 47 (Barcelona).

Actualment, el 80 % de la població europea i el 70 % de l’espanyola viuen i treballen a les grans ciutats. Els espais naturals que envolten les regions metropolitanes són essencials per a la qualitat de vida dels ciutadans: són un espai de lleure i de salut, eviten riuades i inundacions i capturen CO2 de l’atmosfera, amb la qual cosa contribueixen a mitigar el canvi climàtic. Tot i això, aquests boscos i parcs naturals reben una forta pressió de les àrees urbanes properes i sovint corren el risc de degradar-se.

Segons les previsions fetes per la Unió Europea, es calcula que d’aquí al 2020 la superfície construïda creixerà entre un 1,4 % i un 2,5 %, anualment.

A aquest ritme, les zones urbanes es podrien duplicar entre el 2035 i el 2055. Quan les àrees metropolitanes creixen les infraestructures de transport fragmenten aquests espais verds, les terres agrícoles s’abandonen i són ocupades per boscos, i sovint hi apareixen noves espècies invasores. Si a tots aquests canvis s’hi suma el climàtic, el resultat és un canvi global contra el qual cal combatre des de la ciència i la gestió.

Amb l’objectiu de discutir sobre els impactes presents i futurs en les regions verdes metropolitanes, proposar mesures d’adaptació i planificar solucions viables, el CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) han organitzat la jornada Els ecosistemes metropolitans davant del canvi global. La jornada va tenir lloc a la Sala Prat de la Riba de l’IEC el  dimarts 12 de novembre.