2012 - Fauna i Canvi Global

Dimarts, 21 de novembre de 2012. Sala Prat de la Riba, Institut d'Estudis Catalans. C/ del Carme, 47 (Barcelona).

El canvi global és un fenomen complex que està canviant els nostres sistemes naturals. A més del conegut canvi climàtic, el canvi global inclou també el canvi d’usos del sòl i la fragmentació del paisatge, l’augment de la concentració de CO2 a l’atmosfera i les invasions biològiques, entre altres.

Els científics treballen per esbrinar quines són les conseqüències de tots aquests canvis sobre els ecosistemes. Estudien, per exemple, com afecta el canvi global als nostres boscos, què passarà amb la disponibilitat d’aigua o si variaran molt els cicles de nutrients.

Tot i això, es coneix ben poc dels efectes que pot tenir sobre la fauna. Obtenir series llargues i realitzar experiments amb animals és molt difícil, i dificulta la millora d’aquest coneixement.

Es coneix però, que el canvi climàtic i el canvi en els usos del sòl estan generant nous escenaris paisatgístics als que la fauna s’ha d’adaptar si vol sobreviure. Tanmateix, l’adaptació a aquests canvis és variable segons l’espècie, que pot mantenir-se al mateix lloc i adaptar-se als canvis de les condicions ambientals, pot fugir a llocs més òptims, o, si no és capaç d’adaptar-se, pot acabar desapareixent. De fet, comencem a trobar noves combinacions d’espècies que sorgeixen dels diferents graus d’adaptació que té la fauna davant dels canvis de l’ambient.

L’efecte de tots aquests canvis en els serveis ecosistèmics de cada regió és potencialment molt important. Per això, la present jornada pretén aglutinar els experts que hi treballen i posar a l’abast del públic la informació més rellevant i actual sobre els impactes i la resposta de la fauna davant del canvi global.

Ponències:

 • What we know and don’t know about climate change and biodiversity.
  Lucas Joppa, Computational Ecology and Environmental Sciences. Microsft Resarch
 • El futur de les comunitats de vertebrats del Pirineu.
  Bernat Claramunt, CREAF
 • Espècies invasores als estanys d’alta muntanya: història de la introducció dels peixos i les seves conseqüències.
  Marc Ventura, CEAB-CSIC
 • Un mundo en miniatura: cambio climático, tamaño corporal e interacciones entre especies.
  José María Montoya, ICM-CSIC i associat al CREAF
 • El tritó del Montseny, un relicte a les portes de l’extinció.
  Emili Vallbuena, Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, UAB
 • Els seguiments de la biodiversitat a llarg termini, una eina per a la gestió i conservació.
  Joan Real, Universitat de Barcelona (UB)
 • Los lobos en paisajes cambiantes.
  Luis Llaneza, Arena Asesores en Recursos Naturales S.L.
 • Las plagas forestales y el cambio global: no es sólo el clima.
  José Antonio Hodar, Universidad de Granada (UGR)
 • Fauna doméstica y cambio global.
  Marta G. Rivera, CREDA-UPC-IRTA
 • Canvi Climàtic vs canvis en el territori. L’aportació dels seguiments avifaunístics.
  Francesc Llimona, Consorci del Parc de Collserola
 • Conservació de la fauna: entre el canvi climàtic i els canvis econòmics.
  Jordi Ruiz, Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Generalitat de Catalunya