2008 - Perspectives en l'ús de l'aigua als ecosistemes terrestres

Dimarts, 25 de novembre de 2008. Sala Prat de la Riba, Institut d'Estudis Catalans. C/ del Carme, 47 (Barcelona).

En els darrers anys s'ha determinat, ja amb poca possibilitat de dubte, una tendència accelerada de canvi climàtic, on una de les regions més vulnerables és precisament la conca de la mar Mediterrània. Aquesta zona és susceptible de patir temperatures cada cop més elevades i l'augment de l'evapotranspiració potencial, fet que redueix els recursos hídrics disponibles i posa en qüestió la disponibilitat d'aigua en el model actual de societat.

En aquesta situació de compromís, el paper dels boscos en la gestió sostenible de l'aigua és crucial.

D'altra banda, la menor disponibilitat d'aigua i l'augment del risc d'incendis poden comportar canvis regressius en la coberta forestal i afavorir processos d'erosió.

Ponències: