2007 - Fragmentació del territori i biodiversitat

Dilluns, 3 de desembre 2007. Sala d'Actes, Facultat de Ciències, Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)

La pèrdua i fragmentació dels hàbitats figuren entre les causes principals de pèrdua de biodiversitat. Ambdós processos comporten la disminució de les espècies de requeriments ecològics més exigents (especialistes) i la invasió d'espècies més generalistes.

L'objectiu d'aquesta jornada és debatre la creixent fragmentació del territori i els seus efectes sobre la biodiversitat, i explorar les alternatives d'actuació per prevenir o minimitzar aquests efectes.

La jornada analitza la situació actual a Catalunya des dels punts de vista dels científics, dels tècnics i de les administracions amb competències en la planificació i la gestió del territori.

Ponències: