Programes formatius al CREAF

El CREAF ofereix un programa formatiu de qualitat a estudiants, científics, tècnics, gestors i persones interessades que vulguin assolir una base sòlida i actualitzada en el camp de l’ecologia terrestre, la gestió de la biodiversitat, els incendis, el canvi climàtic, la gestió dels recursos hídrics i les tecnologies de SIG i la teledetecció.

El centre organitza i coordina un Doctorat en Ecologia Terrestre i dos mestratges: el Màster en Biodiversitat i Ecologia Terrestre i el Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció.

A més, també organitza activitats per a tots els nivells formatius, des de jornades o seminaris puntuals dirigits a tots els públics, fins a cursos especialitzats.

Per garantir un programa complet de jornades tècniques i de transferència del coneixement el CREAF compta amb el suport del Pla Anual de Transferència de Tecnologia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.