MONTSENYPARTICIPA
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
jul. 2018 a jul. 2020

La col·laboració entre el CREAF i l'Oficina Tècnica del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny té per objectiu millorar la incorporació d'informació científica disponible sobre el sistema hidrogeològic de la zona a la presa de decisions sobre les estratègies de conservació del PNRB Montseny.

Introducció


El sistema hidrogeològic del Montseny és molt complex i la seva correcta funcionalitat és vital tant pels ecosistemes protegits com per les activitats econòmiques i socials en la zona. Per tal que les polítiques de gestió dibuixades pel OTPNRB Montseny siguin sostenibles, s'han de nodrir de coneixements consolidats. No sempre la informació científica disponible arriba a fer part de les decisions de gestió, perquè pels gestors els estudis són de difícil accessibilitat, la informació és fragmentada i no és fàcil d'interpretar correctament els resultats. Pels investigadors tampoc és fàcil traslladar els seus coneixements, perquè normalment no estan involucrats als processos de presa de decisió i no sempre les orientacions de recerca estan en línia amb els reptes de gestió. Aquest projecte permetrà millorar la integració dels resultats d'estudis i recerca més puntera i actualitzada disponible en la presa de decisions sobre la gestió del PNRB Montseny i optimitzar la inversió en nous treballs per tal d'incrementar la seva eficàcia.


El projecte desenvoluparà accions orientades a

1) La creació d'un grup d'experts i investigadors, així com una xarxa d'iniciatives rellevants, consolidat en un comitè assessor estable en el temps

2) Una sèrie de trobades participatives, orientades a donar resposta a preguntes concretes i als reptes de la gestió del PNRB Montseny 

3) La creació d'un fons documental incloent informació rellevant per als gestors

4) La identificació de buits de coneixement i línies de treball futur. Els resultats d'aquest procés voldrien que la gestió de l'aigua a la zona estigui basada en la millor informació disponible i orientada a la salvaguarda dels equilibris ecològics, socials i econòmics del PNRB Montseny.