PROTEAS
Altres
Durada del projecte: 
des. 2023 a nov. 2026

Introducció

Els boscos tenen una importància central en la mediació dels fluxos d'energia, aigua i carboni que configuren el clima global. La nostra capacitat per controlar la funció i la salut dels boscos està augmentant a causa de l'aparició de la tecnologia de teledetecció de microones, que teòricament ens pot permetre detectar el contingut d'aigua de la vegetació (VWC) a escala del paisatge. Tanmateix, hi ha dues limitacions que ens impedeixen explotar al màxim les dades de teledetecció de microones: (1) El senyal, també influenciat per l'estructura de la biomassa i la vegetació, s'ha de validar amb mesures a terra, però no hi ha estimacions a escala paisatgística de VWC on hi ha dades de camp actualment. (2) La nostra comprensió dels processos fisiològics de les plantes es basa en el "potencial" d'aigua i no en el "contingut" d'aigua. Per tant, no podem interpretar VWC en un context directament rellevant per entendre la fisiologia vegetal. El projecte abordarà aquestes qüestions mitjançant: (i) generant els primers mapes globals de VWC derivats de mesures a terra; (ii) estimar la variació estacional típica del VWC i com aquesta es relaciona amb el potencial hídric de la vegetació; i (iii) comparar les estimacions de VWC i el canvi estacional en VWC amb dades de teledetecció. Els resultats del projecte donaran com a resultat un gran pas endavant en la nostra capacitat de controlar la salut dels ecosistemes, modelar els comentaris entre vegetació i clima i gestionar les nostres comunitats de vegetació natural a escala global.

  • Junior Leader La Caixa - Oliver Binks