FILOGEOGRAFIA
Projectes nacional
Durada del projecte: 
des. 2004 a des. 2007

Introducció

A partir d’una aproximació filogeogràfica, en aquest projecte es vàren analitzar els processos evolutius que han donat lloc a la formació d’endemismes vegetals compartits entre las majors illes del Mediterrani occidental (Balears, Còrsega, Sardenya). Els resultats suggereixen que la deriva gènica ha tingut un paper rellevant en la diversificació vegetal d’aquestes illes, i que els processos de migració a llarga distància són poc rellevants a l’hora d’explicar els patrons de diversitat genètica observats.

Conclusions

Publicacions relacionades:

Mayol M, Palau C, Rosselló JA, González-Martínez SC, Molins A, Riba M (2012) Patterns of genetic variability and habitat occupancy in Crepis triasii (Asteraceae) at different spatial scales: insights on evolutionary processes leading to diversification in continental islands. Annals of Botany, 109, 429-441.

 

Molins A, Bacchetta G, Rosato M, Rosselló JA, Mayol M (2011) Molecular phylogeography of Thymus herba-barona (Lamiaceae): Insight into the evolutionary history of the flora of the western Mediterranean islands. Taxon, 60, 1295-1305.

Rosselló JA, Cosín R, Bacchetta G, Brullo S, Mayol M (2009) Nuclear and chloroplast DNA variation in Cephalaria squamiflora (Dipsacaceae), a disjunct Mediterranean species. Taxon, 58, 1242-1253.

Molins A, Mayol M, Rosselló JA (2009) Phylogeographic structure in the coastal species Senecio rodriguezii (Asteraceae), a narrow endemic Mediterranean plant. Journal of Biogeography, 36, 1372-1383

  • Filogeografia dels endemismes vegetals tirrènics