CARBINTER
Projectes nacional
Durada del projecte: 
set. 2022 a ag. 2024

De mitjana el Canvi Climàtic (CC) està afectant als ecosistemes d'alta muntanya de forma més severa que a la resta del món, causant alteracions hidrològiques recurrents. No obstant, a causa de la seva inaccessibilitat, els models actuals del cicle del carboni (C) rarament incorporen el paper de la hidrologia i la biogeoqumica (ni la seva interacció) de les conques d'alta muntanya. Aquesta limitació dificulta una comprensió profunda de com funcionen aquestes conques i, per tant, la nostra capacitat d'anticipar com un futur més intermitent modificarà els seus rols en el cicle C més ampli. L'objectiu general de CARBINTER és entendre com la intermitència hidrològica afecta al transport i la reactivitat del C a través del continu del paisatge (des dels sòls als rius aigües avall) a les conques d'alta muntanya.

Introducció

A les zones d'alta muntanya, les pertorbacions del balanç hídric estan comprometent "l'homogeneïtat" dels cabals de les conques de capçelera a través d'una combinació d'elements diferents (més freqüència i intensitat de pluja, augment de l'ocurrència de períodes de cabal baix o zero i més probabilitat d'episodis de fusió de curta durada durant l'hivern). Tot i que l'estudi de la intermitència hidrològica ha rebut molta atenció en ecosistemes àrids, semiàrids o fins i tot temperats, la visió actual de com la hidrologia controla el transport de carboni (C) al llarg de continu terrestrea-aquàtic rarament inclou les conques d'alta muntanya. Aquesta limitació dificulta una comprensió suficientment profunda de com funcionen les conques d'alta muntanya i, per tant, la nostra capacitat d'anticipar com un futur més intermitent modificarà els seus rols en el cicle C més ampli.

Objectiu

L'objectiu general de CARBINTER és entendre com la intermitència hidrològica afecta el transport i la reactivitat de C a través del continu del paisatge (des dels sòls als rius aigües avall) a les conques d'alta muntanya.

Accions

L'enfocament metodològic que proposem per a CARBINTER es basa principalment en l'ús de plataformes de sensors sense fil capaços de mesurar i registrar paràmetres rellevants a alta freqüència. Per aconseguir-ho, dotarem d'instrumentació addicional la nostra xarxa actual de plataformes de sensors al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici establerta gràcies al projecte C-InterMont (Fundació "La Caixa"). Això inclou la instal·lació de sensors de carboni orgànic dissolt (DOC), sensors de metà dissolt (CH4) i un sistema de comunicació sense fil (WIFI o LoRaWAN) per facilitar la programació del sensor i proporcionar dades en temps real. A part d'aquesta millora en la instrumentalització, aquest projecte també inclou una part experimental en la que es duràn a terme addicions de DOC per quantificar in situ (i en condicions controlades) la relació entre el consum i el transport de d'aquest recurs. La quantitat (i la composició) de DOC afegit als rierols es manipularà per simular diferents escenaris pels quals aquest recurs es transfereix als rierols de capçalera en esdeveniments hidrològics contraastats.

Resultats

Un dels resultats del projecte serà el desenvolupament d'un “Portal Web” amb diferents eines d'ús intern (per exemple, gestió de dades i visualització) però també una part dedicada a usos externs i accions de divulgació. Aquesta segona part contindrà una "Aplicació Web" interactiva, on els usuaris podràn visualitzar (i/o descarregar) dades hidroquímiques en temps real mesurades amb les nostres plataformes de sensors al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Projecte PID2021-128183NA-I00 finançat per MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 i per FEDER Una manera de fer Europa

  • paisatge de bosc nevat