Sóc un ecòleg terrestre que té com a objectiu entendre els patrons i respostes de la biodiversitat al llarg de gradients de pertorbació i ambientals, així com els mecanismes que expliquen aquests patrons a escales local, regional i global. El repte final és entendre les respostes de les biodiversitat i les adaptacions de les espècies al canvi global des dels punts de vista evolutius i de conservació. La meva recerca combina enfocaments taxonòmics, funcionals i filogenètics, encara que en els últims anys es centra principalment en la diversitat funcional, mitjançant l'estudi d’atributs funcionals de resposta (morfològics, d’història de vida, comportamentals i fisiològics) i d'efecte (funcions ecosistèmiques). El meu organisme d’estudi principal són les formigues (encara que també treballo amb altres grups d'insectes i plantes), i realitzo els meus estudis principalment a nivell de comunitat tant en ecosistemes mediterranis com tropicals. Utilitzo una combinació d'observacions i experiments de camp, juntament amb experiments de laboratori en organismes model.

Sóc llicenciat en Biologia (2001), i vaig rebre el meus títols de mestratge en Biologia (2004) i doctorat en Ecologia (2006) per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La meva tesi analitzà els patrons de regeneració post-incendi de les comunitats de plantes i formigues, així com les interaccions entre els dos grups en ecosistemes mediterranis. Després d'acabar el meu doctorat, vaig ocupar diverses places post-doctorals a Espanya (CREAF i la UAB, 2006-2011), Austràlia (CSIRO Darwin, 2008 i 2009), Alemanya (Universitat Tècnica de Darmstadt, 2012-2013) i Brasil (Universitat Federal de Pernambuco, 2014-2017). Al maig de 2017 em vaig incorporar com a investigador Ramón i Cajal al CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals). Des del febrer de 2020, sóc professor de la Universidade de Pernambuco (Brasil).

Interessos

Biodiversity patterns along environmental and disturbance gradients, Species adaptations to climate change, Functional resilience to disturbance and climate change, Functional ecology, Plant-animal interactions, The role of competition vs environmental filters on community structure