Treballo al CREAF i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des de setembre de 2015. Els meus principals interessos són l'ecologia forestal i comunitària, i la biogeografia. La meva recerca gira al voltant de l'efecte que el canvi climàtic té sobre els boscos a través de la interacció entre el clima i la composició, i riquesa, d'espècies i traits. Des d'una perspectiva teòrica, el meu treball se centra en la dinàmica entre la distribució d'espècies i el clima, i en la relació entre el funcionament de bosc i la seva composició. Per abordar aquestes preguntes, fusiono i analitzo grans bases de dades (ex. Inventaris forestals i traits), i desenvolupo i acoblo diferents models, com models tipus Patch, de Distribució d'Espècies i de Creixement Forestal (gap). Recentment, he estat estudiant l'efecte que té el canvi climàtic en la productivitat de la biomassa forestal a l'alterar la seva composició i diversitat de traits relatius a la tolerància a la sequera.

En els últims quatre anys també he impartit al voltant de 120-140 hores reals de classe a l'any a la UAB. Imparteixo una classe d'Ecologia (grau en Ciències Ambientals), una altra de Biologia de Poblacions i altres d'Ecologia Forestal (totes dues al grau en Biologia Ambiental). L'any passat també vaig començar a impartir una classe anomenada Continguts Avançats en Ecologia Terrestre, al Màster oficial Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat (CREAF-UAB).