Soc professor a la Universitat Rey Juan Carlos (https://biodiversos.org/raul-gvaldes/) i investigador/a associat al CREAF.

Els meus interessos són l'ecologia forestal, la biogeografia i el canvi climàtic. A la meva recerca, analitzo l'efecte del canvi climàtic als boscos estudiant la relació entre el clima, la composició en espècies i trets característics de les comunitats d'arbres, i la dinàmica i el funcionament dels boscos. Utilitzo grans bases de dades (p.ex., inventaris forestals nacionals i de trets funcionals) per analitzar relacions (p.ex., clima-distribució i diversitat-funcionament), i processos clau (dispersió, reclutament, creixement i mortalitat). També faig servir models complexos com patch (metapoblacions), Species Distribution (nínxol), i Forest Succession (GAP) per simular aquestes relacions i processos, i entendre com canviaran els boscos en el futur.