Sóc ambientòloga però també enginyera tècnica agrícola i des del 2020 investigadora predoctoral al CREAF i la Universitat Autònoma de Barcelona. La meva àrea d'especialització i de recerca se centra en l'ecologia terrestre i particularment en l’activitat enzimàtica relacionada amb el cicle del fósfor (fosfatases) .

 

L’activitat de les fosfatases és el resultat de la capacitat que tenen les plantes i els microorganismes del sòl de reaccionar davant de la demanda de fósfor al sòl. La meva recerca es basa en aportar dades teòriques i experimentals de la resposta de les fosfatases davant les diferents variables fisico-químiques i biológiques del sòl. Però no només això, sino també en funció del maneig del cultiu, les condicions climàtiques i la fertilització. El meu perfil d’investigadora es complementa amb la meva experiència prèvia com a tècnica agrico-ambiental en l’àmbit públic i privat i també en educació. El meu interès és fer arribar les conclusions de la meva recerca a tots/es les persones que gestionen terres agràries per tal que s'aprengui a fer un ús més sostenible dels recursos del sòl per una millora agroambiental global.