Membre del CREAF fins 2013
935811987
Oficina: C5b/-158

Sóc llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctor en Ciència del Sòl en el programa interuniversitari (UdL-UB-UAB) de Gènesi, Ús i Conservació de Sòls.

Sóc professor d’edafologia i química agrícola des de 1994, he impartit classes de primer, segon i tercer cicles a la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Autònoma de Barcelona.

La meva activitat de recerca inclou l’estudi de la restauració de sòls fortament degradats mitjançant l’ús de tecnosòls elaborats a partir de materials minerals i diferents tipus de residus orgànics, particularment fangs de depuradores d’aigües residuals urbanes. M'he dedicat també a l’estudi de la dinàmica i els mecanismes de preservació de la matèria orgànica en sòls i a les conseqüències d’aquest segrest de carboni sobre els atributs del sòl.

Sóc membre de la International Union of Soil Science, la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, la Institució Catalana d’Estudis Agraris i la Red Española de Compostaje.

Recent publications under CREAF affiliation