Nicolas Martin St-Paul
Oficina: C5b/012

Investigador de l'INRAE Avinyó, França, la seva feina se centra a estudiar com els arbres i els boscos responen a la sequera i les onades de calor. Està enfocat als mecanismes fisiològics involucrats en el transport d'aigua (hidràulica de plantes), per comprendre i modelar falles hidràuliques i dessecació de plantes. Utilitza la teoria hidràulica de les plantes com a centre per integrar diverses disciplines i fonts de dades i comprendre patrons ecològics a escales més àmplies (pertorbacions, biogeografia, coexistència d'espècies, funcions dels ecosistemes, etc.). Desenvolupa el model hidràulic de planta SurEau i l'utilitza per integrar aquestes dades, incloses trets (de mesuraments de laboratori), dades forestals (inventari), sòl, dades de teledetecció i dades climàtiques en un model mecanicista per proposar un marc de risc integrador i fiable. L'objectiu de Nicholas Martin St-Paul és fer servir aquest coneixement per avaluar mecànicament el futur dels boscos en termes d'impactes del canvi climàtic i possibilitats d'adaptació forestal.