935814674
Oficina: C5/1110

Professora Agregada del Departament Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, i investigadora del Biogeodynamics and Biodiversity Research Group (CREAF - CSIC, UB), membre de SGR Grup d’Ecologia dels Canvis Ambientals (GECA), i del Node LTER-Aigüestortes. Directora de l’Estació Científica d’Alta Muntanya (ECAM, Vielha-UB).

La meva activitat de recerca comporta més de 30 anys en l'estudi dels estanys d’alta muntanya i ha acumulat una llarga experiència i coneixement en l’ecologia i biodiversitat de les seves comunitats microbianes. L’estudi de la diversitat funcional del plàncton microbià a diferents escales d’espai i temps, i l’evidència de que els processos biogeoquímics globals requereixen de la comprensió de la biologia dels organismes i de les interaccions que tenen lloc en les xarxes tròfiques microbianes, han estat el focus de la meva recerca.

La utilitat d'integrar la docència en Ecologia Evolutiva i la recerca, ha suposat un canvi progressiu en la línia d’investigació, abandonant la visió més funcional del sistema i avançant cap a la comprensió de la diversificació d'estratègies com a motor de l'evolució dels microorganismes. En els darrers anys la meva recerca ha anat aprofitant les més avançades tècniques moleculars per a caracteritzar la biodiversitat i la funció microbiana, i la utilitat de les diatomees com a organisme model.