973 48 17 52 (ext.267)

Sóc Enginyer de forest per la Universitat de Lleida (1999) i Doctor en Ecologia forestal (2003) per la Universitat Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, França). Durant els anys 2014 i 2015 vaig realitzar una estada postdoctoral a la Universitat de Québec a Montréal. En l’actualitat desenvolupo la meva activitat investigadora en el grup de Funcionament i Dinàmica del Bosc del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i des del 2012 soc investigador associat al CREAF.

La meva activitat investigadora es centra en l’anàlisi dels processos que modulen la dinàmica dels boscos mediterranis i en l’estudi de la capacitat de resposta dels ecosistemes forestals a diferents agents de canvi. En aquest context desenvolupo, mitjançant una aproximació multiescalar, diferents estudis orientats a: (i) caracteritzar els mecanismes que modulen la resiliència del bosc enfront a pertorbacions d’origen natural o antròpic, (ii) comprendre el paperde diferents principals factors biòtics i abiòtics en la dinàmica i el funcionament dels boscos mixtes de muntanya i (iii) avaluar la capacitat adaptativa de les especies forestals al canvi climàtic.

En aquest àmbit d’estudi he participat en diversos projectes nacionals i internacionals que m’han permèsestablir col·laboracions actives amb investigadors d’institucions diverses, entre les quals destaca el Centre d’Estudis del Bosc del Québec, del qual en soc investigador associat.

Participo com a membre del comitè editorial de les revistes Canadian Journal of Forest Research i European Journal of Forest Research.

Interessos

Forest resilience and post-disturbance dynamics, mixed-forest functioning and evolution, spatial patterns and drivers of forest expansion, adaptive forest management

Dinàmica forestal i canvi global, Boscos mixtes, Resiliencia dels boscos, Silvicultura adaptativa