935813008
Oficina: CM7/20

Sóc biòloga (Universitat Federal de Viçosa, Brasil), doctora en Ecologia vegetal (Universitat Federal de Mines Gerais, Brasil), actualment amb una beca postdoctoral MSCA al CREAF. El meu objectiu principal és esbrinar les conseqüències de la pèrdua de complexitat ecològica i filogenètica dins de les comunitats biològiques per al funcionament dels ecosistemes. Les línies principals de la meva investigació són dues. La primera tracta d'estudiar la biodiversitat amb un enfocament especial en les interaccions ecològiques, i parant especial atenció als aspectes ecoevolutius dels mutualismes. La segona intenta comprendre el paper dels trets ecològics en la resposta dels animals als canvis ambientals i les implicacions per a l'ecologia i l'evolució. Per abordar aquestes dues línies, integro estudis sobre la morfologia, l'ecologia i la filogènia de les espècies. Acostumo a utilitzar un enfocament macroevolutiu, utilitzant principalment primats i aus com a model d'estudi, i combinant grans conjunts de dades amb informació procedent de la literatura.

Les meves principals fites científiques fins ara inclouen desxifrarcom s'estructura la biodiversitat neotropical en termes d'interaccions mutualistes, i com els frugívors neotropicals contribueixen a la recuperació i el manteniment de la diversitat dels ecosistemes. Així mateix, he descrit els principals factors antropogènics de la disminució dels escarabats piloters que interactuen amb els vertebrats als tròpics, i les conseqüències de la pèrdua de funcions per a les comunitats.