Investigadora postdoctoral Marie Skłodowska-Curie al CREAF. Va realitzar la fase externa de la seva beca al Pacific Northwest National Laboratory (PNNL, EUA). Té experiència en l'estudi de la resposta fisiològica i fenològica dels arbres a la variabilitat ambiental a diferents escales temporals, des de les tendències a llarg termini en el creixement i δ13C dels anells dels arbres fins als processos de formació de fusta, l’anatomia funcional del xilema i els fluxos d’aigua i carboni a escala intra-anual. La seva investigació actual (projecte DISTRESS) se centra en la mortalitat induïda per la sequera, concretament com l'alçada dels arbres afecta la seva vulnerabilitat. Per fer-ho, utilitza la base de dades global SAPFLUXNET.