935868475
Oficina:  C5/1072

Professor d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i investigador del CREAF. Doctorat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1987). Vaig ser professor titular en el Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona (1989-2001) i director de el Centre de Recerca d'Alta Muntanya (CRAM).

A finals del 2001, em vaig incorporar a el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB, CSIC) com a professor d'investigació, establint un grup de recerca en ecologia d'aigües continentals. El 2012 em vaig incorporar a CREAF. La meva recerca pretén estudiar els canvis ambientals presents i passats des d'una perspectiva ecològica, en particular, aquells aspectes que es poden adreçar millor en els ecosistemes aquàtics continentals.

Els rius i llacs són fonts d'informació sobre els processos que es donen en la conca i l'atmosfera d'influència a escala regional. Els problemes actuals relacionats amb el canvi global proporcionen inspiració i lligams d'interès social que alimenten l’interès per aprofundir en els fonaments de la dinàmica de la naturalesa i el desenvolupament històric del procés evolutiu de la vida a la Terra.

 

Interessos: 

Biodiversitat, Ecologia del canvi global, Ecologia evolutiva, Reconstruccions ambientals