935814673
Oficina: C5b/-108

Sóc doctor en Biologia i investigador a la Unitat d'Ecologia Global CSIC-CEAB-CREAF.  Les meves línies de recerca, en el camp de l’ecofisiologia,  abarquen l’estudi dels factors abiòtics (temperatura, humitat, llum, ozó) i biòtics (relacions planta-planta, planta-animal) que afecten tant les emissions com el contingut de compostos orgànics volàtils (COVBs) en plantes tropicals i mediterrànies, des d’una perspectiva tant individual, com d’ecosistema, i en relació al context general de canvi global.

Els resultats de les meves recerques són publicats en revistes d’àmbit internacional (incloses en el SCI) i nacional. Participo en projectes i contractes de I+D. Desenvolupo tasques de formació de personal, tesis, i treballs de màster. Tinc experiència en l'organització de activitats d’I+D (congressos, seminaris, jornades, etc.). He estat membre de tribunals de másters i tesis. El 1998 vaig ser membre de l’American Society of Botany. Sóc revisor d’articles per a les revistes American Journal of Botany, Atmospheric Environment, New Phytologist i Journal of Geophysical Research.

Interessos

Metabolisme secundari emissions i continguts de COVs en plantes, Cromatografia de gasos i masses i intercanvi de gasos, Química atmosfèrica, Relacions biòtiques

Ecofisiologia de les plantes davant del canvi climàtic, Canvi global i emissions biogèniques de COVs, Canvi climàtic i intercanvi de CO2