Enginyer Tècnic en Telecomunicacions (EUETT-UPC, Barcelona, 1991). Llicenciat en Biologia (UB, Barcelona, 1998) i Doctor en Ciències Ambientals (UdG, Girona, 2002). Especialista en tecnologies d'observació i seguiment de la natura. Científic Titular a l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i Investigador Associat al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Actualment la meva activitat de recerca està centrada en sistemes d’observació basats en Ciència Ciutadana. Membre de la European Citizen Science Association (ECSA) des de la seva constitució, actualment coordino el grup de treball “Projects, Data, Tools & Technology”.