Investigador del CREAF i professor titular del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. El professor Sabater (>200 publicacions, H-Index=47) és un investigador molt experimentat i actiu en el camp del cicle del nitrogen del sòl i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Té una gran experiència en el cicle del nitrogen del sòl en aiguamolls i ecosistemes riberencs i ha participat en molts projectes europeus i xarxes internacionals sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels aiguamolls. La seva investigació se centra en els ecosistemes aquàtics i terrestres, el cicle dels nutrients als ecosistemes d'aigua dolça i els boscos riberencs.