Membre del CREAF fins 2013
935814850
Oficina: C5b/-122b

La meva tesi és sobre l'efecte de l'aplicació del biochar en la qualitat del sòl. El biochar és un producte de descomposició tèrmica similar al carbó que quan s'afegeix a terra pot millorar la fertilitat del sòl. Els mètodes utilitzats en el meu treball són molt variades, prendre de la ciència del sòl, l'agronomia, i ecotoxicologia del sòl, a fi de generar una imatge global dels efectes de la gestió (aplicació del biochar com a esmena del sòl) des d'una perspectiva ecològica.