Sóc ecòloga química especialitzada en l’estudi del metabolisme secundari vegetal i les plantes tòxiques. Vaig obtenir el doctorat en biologia l’any 2002 a la Universitat Autònoma de Barcelona i he estat investigadora a la University of Illinois a Urbana-Champaign (EUA), la University of Alaska a Fairbanks (EUA), el Centre d'Ecologie Fonctionelle et Evolutive (Montpellier, França) i la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Des del 2008 sóc professora a la Universitat Autònoma de Barcelona impartint docència en ecotoxicologia i toxicologia dels aliments, i coordino la Unitat de Toxicologia de la Facultat de Veterinària on dirigeixo el Grup de Recerca en Ecologia Química i Toxicologia.

L’objectiu principal de la meva recerca és entendre l’evolució de la química vegetal en resposta a l’entorn biòtic (per exemple l’herbivorisme) i al canvi climàtic, i quines conseqüències ecològiques se’n deriven. Utilitzo gradients ambientals i espècies vegetals invasores, incloent plantes tòxiques, com a models per estudiar les respostes adaptatives de les espècies als canvis ambientals ràpids. També investigo processos evolutius i d’aclimatació a la sequera des d’una perspectiva metabolòmica.
 

Interessos

Ecologia evolutiva, Ecologia química i metabolomica, plantes tòxiques, interaccions planta-herbívor, invasions biològiques, toxicologia