935814676
Oficina: C5/1120

Sóc doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona i investigador postdoctoral (Marie Curie IIF) al CREAF des del 2015. La meva activitat investigadora ha estat centrada en l’estudi dels mecanismes que governen la dinàmica espacial i temporal del ecosistemes a escala local, regional i global, així com la seva resposta als canvis ambientals. 

La meva tesi doctoral (2004-2008) es va centrar en l’estudi de la dinàmica del límit superior del bosc i la seva resposta a canvis climàtics i d’usos del sòl. Aquestes investigacions van despertar el meu interès per l’efecte que tenen els esdeveniments esporàdics (e.g., hiverns extrems) en la dinàmica a llarg termini dels ecosistemes. En la meva etapa postdoctoral a la Universitat de California Berkeley (2010-2014) vaig estudiar les relacions foc-clima a escala global i en els ecosistemes mediterranis. Les zones de clima mediterrani són un exemple paradigmàtic de vegetació propensa al foc on variacions en els trets funcionals de les espècies (e.g., estratègies regeneratives) poden representar filtres ecològics en la resposta dels seus ecosistemes a canvis ambientals. Actualment estic estudiant la interacció del foc i la sequera i els seus efectes en la resiliència dels ecosistemes mediterranis en el context del canvi global (projecte RESCRI).