david_chaparro

Sóc llicenciat en Biología per la UAB i vaig fer els màsters en SIG i Teledetecció (2012) i Ecologia Terrestre (2013) a la UAB-CREAF. Vaig fer el doctorat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC; 2014-2018), on vaig treballar en les aplicacions mediambientals dels sensors passius de microones en banda L (p.ex., decaïment forest o avaluació del risc d’incendis, entre d’altres). Vaig fer una estada al Joint Research Centre (Comissió Europea) durant el doctorat. Com a postdoc, he treballat a la UPC (2018-2021) i al Centre Aeroespacial Alemany (DLR; 2022-2023), on he desenvolupat les meves línies de recerca actuals. Aquestes comprenen la creació d’algoritmes per a estimar la humitat de la vegetació des de satèl·lits, així com per fer un seguiment del flux sòl-planta-atmosfera. Això inclou mesurar propietats del sòl i la vegetació, aplicar productes d’evapotranspiració, o explorar la relació entre el dèficit de vapor d’aigua a l’atmosfera i el contingut d’aigua del sòl i la vegetació. També treballo en col·laboració amb el Massachusetts Institute of Technology (MIT), on vaig ser postdoc visitant durant quatre mesos. Al CREAF, estic treballant a l’equip del projecte FORGENIUS. Vull contribuir a reduir l’escletxa entre la fisiologia vegetal i la teledetecció per satèl·lit, millorant la capacitat d’estimar el contingut d’aigua de la vegetació i cercant mètodes per a estimar -des de satèl·lit- variables essencials com ara el potencial hídric.