935813353
Oficina: C5b/050

Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona l'any 2004, especialitzat en botànica i anàlisi Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG). Abans d'incorporar-se al CREAF el 2009, col·labora com a tècnic a diverses entitats privades i públiques. Al CREAF està vinculat al projecte Inventari de Boscos Singulars de Catalunya (IBSC) com a tècnic de camp i SIG, al qual s'ha especialitzat en anàlisis SIG i, en particular, en l'ús de la tecnologia LIDAR (Mapes de variables biofísics de l'arbrat de Catalunya, LIFE + DEMORGEST) i la integració del SIG amb grans bases de dades (PostgreSQL, PostGIS) per captar i avaluar les masses forestals a grans extensions de territori (Projecte Carbostock, Xarxa de Boscos a Dinàmica Natural).