Oficina: C5/1066-9

Enginyera forestal i màster en Mediterranean Forestry and Natural Resources Management (MEDfOR), amb una doble titulació atorgada per la Universitat degli Studi di Padova (Itàlia) i la Universitat de Valladolid (Espanya). Impulsora de l'empresa emergent FORESTORA que gestiona especialitzada en ecosistemes forestals, restauració de boscos i avaluació de carboni.

Al CREAF treballa com a tècnica de recerca sobre serveis ecosistèmics, ajudant a coordinar el projecte DigiMedFor, duent a terme la revisió de la literatura tècnica i científica i la metanàlisi, facilitant els processos de participació de les parts interessades, així com executant i optimitzant models rellevants per als objectius del projecte.

Defineix la seva personalitat com a innovadora, oberta a l'autodesenvolupament i a la innovació, alhora que apunta com a aptituds professionals les capacitats analítiques, de resolució de problemes i de comunicació. Ha treballat a l'oficina de Roma (Itàlia) de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), a l'àmbit de restauració d'ecosistemes, donant suport a la recerca bibliogràfica i la recerca de recursos. Aquesta experiència internacional la va connectar amb la urgència de les noves tecnologies a la restauració dels ecosistemes.