Em vaig formar en ecologia i biogeoquímica a la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. La meva recerca s'ha centrat en els cicles biogeoquímics en boscos mediterranis amb un enfocament específic sobre els efectes de la deposició atmosfèrica de nitrogen i de sofre en ecosistemes forestals.

Ha col·laborat amb experts en física de l’aire per determinar els patrons de transport de contaminants i de pols africana cap a la península Ibérica. Mantinc un registre de dades a llarg termini dels fluxos d'aigua i de nutrients (30 anys) a escala de conca que poden ajudar a determinar els efectes de la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic en els boscos mediterranis.

 

Interessos

Deposició atmosfèrica, Cicle del Nitrogen en boscos, Transport aerobiològic

Carregues crítiques pel N a la península Ibèrica