935868087
Oficina: C5b/-150

Llicenciada en Ciències ambientals i màster en Ecologia.

La meva experiència laboral s’ha centrat en l’estudi d’espècies forestals durant els darrers 12 anys. He participat en diferents projectes de recerca nacionals i internacionals, en temes relacionats amb l’ecologia del foc, la resistència a la sequera, així com la variació genètica i fenotífica de les espècies arbòries. He realitzat funcions fonamentals com la gestió de grups de treball, tasques de camp i de laboratori, anàlisi de dades i participació activa en la redacció d'informes tècnics i publicacions científiques. Actualment sóc tècnic de recerca al CREAF al projecte FORGENIUS (H2020).
 

 

Interessos

plant hydraulics, drought resistance, ecophysiology, fire ecology, forest and climate change, genetic and phenotypic variation of plants, defensive strategies of plants to herbivory