935812768
Oficina: C5b/058

Els meus interessos de recerca es basen en la sostenibilitat dels agroecosistemes. Durant el meu doctorat al CREAF, vaig dedicar especial atenció al cicle del nitrogen en agroecosistemes en relació amb un material de carboni recalcitrant utilitzat com a esmena del sòl, el biocarbó. Un altre aspecte fonamental de la meva recerca consisteix tant a avaluar la qualitat del sòl com a conservar-ne la fertilitat. A aquest efecte, vaig descobrir el paper primordial de la fauna del sòl com a indicador.

Actualment, com a investigadora postdoctoral de Margarita Salas a la UAB, CREAF i CTFC, estic enfocada a revelar els beneficis potencials de sembrar policultius farratgers envers una àmplia gamma de serveis ecosistèmics.