TAXUS
Projectes nacional
Durada del projecte: 
oct. 2007 a set. 2010

El teix (Taxus baccata) és una espècie d’àmplia distribució al continent europeu i a la Península Ibèrica. Malgrat això, i a diferència d’altres coníferes, actualment la trobem formant petits rodals aïllats en cingleres o en ambients forestals relativament conservats, probablement a causa d’un procés regressiu continuat.

Introducció

En aquest projecte es va caracteritzar l’estructuració de la diversitat genètica en el teix (Taxus baccata L.) tant a nivell regional (Mediterrani occidental) com de paisatge. Concretament, es va avaluar (i) la contribució dels factors històrics, evolutius i ecològics en els patrons observats de diversitat genètica, i (ii) la interacció entre els processos demogràfics i genètics en relació de diferents escenaris de fragmentació del paisatge.

Publicacions relacionades: 

González-Martínez SC, Dubreuil M, Riba M, Vendramin GG, Sebastiani F, Mayol M (2010) Spatial genetic structure of Taxus baccata L. in the Western Mediterranean Basin: Past and present limits to gene movement over a broad geographic scale. Molecular Phylogenetics and Evolution, 55, 805-815.

Dubreuil M, Riba M, González-Martínez SC, Vendramin GG, Sebastiani F, Mayol M (2010) Genetic effects of chronic habitat fragmentation revisited: Strong genetic structure in a temperate tree, Taxus baccata L. (Taxaceae), with great dispersal capability. American Journal of Botany, 97, 303-310.

Dubreuil M, Sebastiani F, Mayol M, González-Martínez SC, Riba M, Vendramin GG (2008) Isolation and characterization of polymorphic nuclear microsatellite loci in Taxus baccata L. Conservation Genetics, 9, 1665-1668.

Conclusions

Related publications: 

González-Martínez SC, Dubreuil M, Riba M, Vendramin GG, Sebastiani F, Mayol M (2010) Spatial genetic structure of Taxus baccata L. in the Western Mediterranean Basin: Past and present limits to gene movement over a broad geographic scale. Molecular Phylogenetics and Evolution, 55, 805-815.

Dubreuil M, Riba M, González-Martínez SC, Vendramin GG, Sebastiani F, Mayol M (2010) Genetic effects of chronic habitat fragmentation revisited: Strong genetic structure in a temperate tree, Taxus baccata L. (Taxaceae), with great dispersal capability. American Journal of Botany, 97, 303-310.

Dubreuil M, Sebastiani F, Mayol M, González-Martínez SC, Riba M, Vendramin GG (2008) Isolation and characterization of polymorphic nuclear microsatellite loci in Taxus baccata L. Conservation Genetics, 9, 1665-1668.

  • Caracterització de la variabilitat genètica de Taxus baccata a la península ibèrica i balears
  • Caracterització de la variabilitat genètica de Taxus baccata a la península ibèrica i balears