Sistemes d'Informació Ambiental (SIA)

El CREAF dissenya i desenvolupa Sistemes d'Informació Ambiental i bases de dades que s’adapten a les necessitats de consulta, explotació i gestió de la informació ambiental dels clients.

}

Podem fer a mida i segons les necessitats del client:

  • Sistemes d'informació d'Ocupació del Sòl.
  • Sistemes d'informació sobre patrimoni natural.
  • Sistemes d'informació de boscos.
  • Sistemes d'informació d'espècies exòtiques.
  • Sistemes d'informació per gestionar territoris.
  • Programari de consulta de bases de dades forestals.
  • Base de dades de variables ambientals.