Estudis de riscos ambientals

Oferim un servei integral d’anàlisi dels riscos ambientals d’un territori i dels futurs impactes sobre les comunitats naturals. Fem valoracions de danys ecològics i calculem el potencial de recuperació. Aquesta informació és clau a l'hora de preveure una correcta ordenació del territori.

Alguns exemples del que oferim en aquest camp:

  • Estudis sobre risc d'incendis.
  • Estudis de risc potencial d'invasió d’una espècie,
  • Valoració de l’impacte de les espècies invasores.
  • Valoració de l’impacte del canvi en l'ús del sòl.
  • Valoració de l’impacte del foc.
  • Valoració de l’impacte de la sequera.
  • Valoració de l’impacte de les plagues forestals.