Cartografia Temàtica Digital

La cartografia temàtica permet veure l'estat actual d'usos del sòl d'un territori i estudiar els canvis ocorreguts comparant cartografies amb versions antigues del mateix territori. És una eina que extreu una gran quantitat d'informació d'un territori que seria invisible d'altre forma. La cartografia temàtica és una eina clau per la presa de decisions en la gestió i ordenació del territori.

Al CREAF tenim expertesa i exemples realitzats com els següents:

  • SIOSE: Sistema d'Informació d'Ocupació del Sòl a Espanya.
  • Mapa de Cobertes de Sòl de Catalunya (1 ª, 2 ª, 3 ª i 4 ª edició).
  • Mapa Ecològic de Barcelona.
  • Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 de la Província de Barcelona.
  • Mapes de Models de Combustible.
  • Mapes de Models d'Inflamabilitat.
  • Atles Climàtics Digitals de Catalunya i de la Península Ibèrica.