Ordenació del territori

Molts dels productes i serveis que ofereix el CREAF són eines que ajuden a fer una ordenació del territori ben planificada i adaptada als requeriments i a les limitacions socials, econòmiques i ambientals del nostre temps i el nostre entorn.

Des del CREAF podem dur a terme anàlisis complets del territori mitjançant bases de dades ambientals, teledetecció, ús de SIGs, fotografia aèria i bases de dades cartogràfiques.